vineri, 12 noiembrie 2010

La început

Primele indicii legate de măsuri, în Biblie, apar chiar în relatarea Creaţiei.
Însăşi enumerarea diferitelor etape ale Creaţiei este făcută folosind expresia: "astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua ..." (Genesa 1:5, 8, 13, 19, ...)
Dumnezeu a făcut în ziua a patra Soarele, Luna şi stelele, nu numai pentru a lumina, ci şi pentru ca "să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii." (Genesa 1:14)
De altfel în perioada imediat următoare izgonirii din Eden apar afirmaţii ce spun mai mult decât o simplă enumerare.
Încep să fie folosite expresii ce arată cunoaşterea numerelor şi a relaţiilor dintre ele.
"Cain va fi răzbunat de şapte ori, Iar Lameh de şaptezeci de ori câte şapte." (Genesa 4:24)
Capitolul 5 din Cartea Genesa consacră măsurarea vârstei în ani.
Primele menţiuni legate de măsurarea lungimii apar în capitolul 6 din Genesa:
"Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.
Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus." (Genesa 6:15-16)

0 comentarii: